Uitgangspunt en werkwijze

Een belangrijk uitgangspunt binnen de denkwijze van de osteopathie is, dat alles in het menselijk lichaam beweeglijk is, kan bewegen en moet bewegen. De osteopathie herkent, onderzoekt en behandelt bewegingsverliezen. Een verbeterde beweeglijkheid activeert het zelfgenezend vermogen. De osteopaat onderzoekt niet alleen de plaats waar de pijn zit, maar ook alle andere plaatsen in het lichaam waar bewegingsverlies is.

Bij het eerste consult wil de osteopaat weten of er al eerder klachten waren en wat de huidige klachten zijn. Terwijl u op de behandelbank ligt of zit, onderzoekt hij het lichaam op bewegingsstoornissen. Na een ongeveer drie kwartier durend onderzoek, vertelt de osteopaat welke behandeling hij nodig acht.

De osteopaat werkt altijd met zijn handen en gebruikt geen apparatuur. Tijdens de behandeling probeert de osteopaat de oorzaak van de klacht weg te nemen, met de verwachting dat daarmee het lichaam in staat gesteld wordt zichzelf verder te herstellen. Behandelingen volgen daarom niet kort op elkaar. Een behandeling kan een half uur tot een uur duren.